Organik Evler

0
5555

Modern hayat ve şehir yaşamı, inşalarda yapaylaşma hissi yaratmaktadır. İnsan ilişkilerine kadar sirayet eden bu his, doğal olana özlemi yaratmakta ve insanlar ellerinden gelen her şekilde, en doğal olanı aramaya ve yaşamlarına dahil etmeye çalışmaya başlamaktadırlar.

Organik Ev Nedir?

Organik, kelime anlamı olarak; bitki ve hayvan kökenli olarak tanımlanabilir. Günümüzde, yapaylıktan uzak ve en az işlenmiş şeyler için kullanılmaktadır. Yaşam alanları, bu kavrama uygun düzenlendiği zaman, organik ev fikri ortaya çıkmıştır. Organik evler, doğayı kullanmak yerine, doğayla birlikte bir bütün halinde hareket etmeyi ve yaşama fikri üzerine kurulmuştur. Olabildiğince kendi enerjisini üreten ve en az şekilde atık çıkaran bir sistem kurulmaktadır. Doğal olarak, bitkileri ve hayvanları da, bu sisteme dahil etmek gerekmektedir. Bu felsefeyi benimseyen insanlar, en az enerji tüketme prensibine göre yaşadığından, hava karardıktan sonra erken yatmak gibi prensipleri benimserler. Atık olarak çıkan çöpler de, hayvan yemi veya gübre olarak kullanmak gibi yöntemlerle değerlendirilir.

Organik Evler
Organik Evler

Apartmanda Organik Ev Olur Mu?

Apartmanlar, pek çok evin birleştiği yaşam birimleri olduğundan, her evin kendine ait bir organik yaşa sistemi oluşturması, maalesef mümkün olmamaktadır. Bu yüzden, tüm apartmanın dahil olduğu, “Yeşil Bina” denen yaşam sistemleri kurulmaktadır. Şehir yaşamından uzaklaşmadan, doğa dostu olarak yaşamak ve doğayı günlük hayat içinde tutmak, bu yeşil binalarda yaşayarak mümkün olabilir. Yeşil binaların en belirgin özelliklerinden biri, güneş enerjisinden yararlanma sistemleridir. Bu sayede, tüm bina, ısıtma gibi amaçlarla tüketilen enerji tüketimi, en az seviyeye indirmiş olur. Yeşil binalarda, atık su arıtılarak, bahçe ve bitki sulamada kullanılmaktadır. Çoğu yeşil binada, evlerin balkonlarını teras olarak tasarlanır ve kendi bitkilerini yetiştirme olanağı sağlanır.

Organik Evler
Organik Evler

Organik Evler Nasıl Yapılır?

Organik ev inşasında, mümkün oldukça sanayi ürünü malzeme kullanılmaktan kaçınılmaktadır. Yaşlandığı için kesilmiş ağaçlar, kum ve benzeri malzemelerden elde edilen harçlar, doğal taşlar; organik evlerin yapımında kullanılan başlıca malzemelerdir. Pek çok örneği görülmekte olan bir diğer malzeme ise; doğal mağaralardır. Çok eskiden barınak olarak kullanılan mağaralar, dekore edilerek, yeniden içinde yalanabilecek hale getirilmektedir.

Organik Evler
Organik Evler

YORUMUN BIZIM ICIN COK DEGERLI

Please enter your comment!
Please enter your name here